Phân tích NZDCHF ngày 26/8

tuyennt 26/08/2020

Trên biểu đồ W : xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm dài hạn, khi NZDCHF xuất hiện các đỉnh thấp dần.
Sau những tuần giảm giá liên tục, hiện tại nến doji xuất hiện tại đáy xu hướng giảm. Điều này cho thấy, xu hướng giảm sẽ bị chậm lại. Đo fibo, giá đã thoái lui về mức 0.382.

Trên khung D : sau khi phục hồi từ cuối tháng 3 đến đỉnh ngày 10/6, giá đã chạm trendline giảm dài hạn và có xu hướng điều chỉnh giảm trở lại.
Hiện tại, giá thoái lui về vùng 0.5963 ( fibo 0.5 ), giá đang sideway tại vùng này khi RSI chạm ngưỡng quá bán. MACD có xu hướng cắt đường signal đi lên

Trên khung H4 : sau khi chạm vùng 0.5930, giá đang tạo mô hình Vai Đầu Vai ngược với đường viền cổ vùng giá 0.5967. Tại đây, xu hướng giảm có lẽ đã bị chặn lại, thay vào đó là 1 đợt pullback tăng giá sắp xảy ra. Với mục tiêu là các vùng 0.6030-0.6085 ( fibo 0.382 -0.5)
Nếu giá đóng cửa vùng 0.5976 có thể Buy lên .

Ý kiến : vùng mua 0.5976 – SL : 0.5922 – TP1 : 0.6030 TP2 : 0.6085

Bài viết liên quan