Phân tích GBPNZD ngày 17/8

tuyennt 17/08/2020

Phân tích cặp tiền tệ GBPNZD ngày 17/8/2020

Trên biểu đồ M: GBPNZD đang hình thành mô hình tam giác cân thu hẹp. Sau khi chạm các đường trendline, giá có xu hướng bật về phía đường trend đối diện.
Tháng trước, kết thúc bằng 1 cây nến xanh, đóng cửa trên 50% cây nến giảm trước đó. Điều này cho thấy, có một lực mua khá mạnh đẩy giá GBPNZD lên.

Trên biểu đồ W: 4 tuần trước đó kết thúc bằng những cây nến xanh tăng trưởng. G.N hình thành các đỉnh và đáy cao dần.
RSI đang đi nên vùng quá mua

Trên biểu đồ D1 : Giá hiện tại đang nằm trên đường Tenkansen và kijunsen, mây kumo phía trước đã chuyển sang màu xanh, hướng lên trên. Một điều cần chú ý nữa là đường Tenkansen và kijunsen đang mở rộng và cách xa nhau.
MACD, Histogram đang nằm phần dương
RSI đã đi lên vùng quá mua
Điều này chứng tỏ rằng, G.N đang trong một xu hướng tăng. Với mục tiêu là chạm đường trendline trên vùng giá 2.0990

Trên biểu đồ H4: hiện tại giá đang chạm vùng kháng cự 2.0061.
Các chỉ báo MACD, Histogram, hay RSI đang cho tín hiệu phân kỳ giảm, điều chỉnh.
Hiện tại, giá đang ở vùng nhạy cảm, không nên mua bán tại vùng này,hãy chờ giá hồi về các vùng fibo 0.236 và 0.382 hay 0.5 rồi mua lên. Nhưng với một xu hướng tăng mạnh như này thì giá thường chỉ hồi về vùng fibo 0.236 hoặc xa hơn chút là 0.382.

Bài viết liên quan