Phân tích cặp tiền tệ USDJPY

tuyennt 17/08/2020

Phân tích cặp tiền tệ USDJPY ngày 17/8
Trên biểu đồ M : cặp tiền tệ thiết lập các đỉnh thấp dần. Giá vẫn nằm dưới các đường Tenkansen và kijunsen, chúc đầu xuống dưới. Mây kumo phía trước là mây đỏ. Điều này cho thấy, trong dài hạn, xu hướng giảm giá vẫn là xu hướng chính của USDJPY

Trên biểu đồ W: Tương tự như khung M, USDJPY cũng cho thấy xu hướng giảm vẫn còn .
Nhưng cần lưu ý: USDJPY hình thành một dạng tam giác thu hẹp, hoàn thành 5 sóng Elliot. Đáy tam giác đã được test lại 4 lần nhưng chưa bị thủng ở vùng giá 104.616. Nến tuần ngày 27/7 là một cây nến Hammer ( Nến búa với chân nến rất dài).
Biểu đồ Histogram đang cho tín hiệu phân kỳ.Trên khung D1: Xuất hiện mô hình nến nhấn chìm suy giảm.
Histogram cho thấy tín hiệu giảm.

Trên khung H4 : giá đã phá đường trendline dưới.
Biểu đồ MACD cũng cho thấy tín hiệu giảm . RSI nằm vùng quá bán.

Tóm lại : USDJPY khả năng cao sẽ test lại vùng hỗ trợ 104.58 nên hiện tại có thể sell xuống. Nếu thủng vùng hỗ trợ, tiếp tục sell xuống tới vùng hỗ trợ 102.12.
Chú ý quan sát biểu đồ tại vùng hỗ trợ 104.58, nếu giá hình thành các pinbar tăng giá, tạo mô hình 2 đáy thì ta lại buy lên.

Bài viết liên quan