Điều khoản sử dụng

1.ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG:

Bằng việc truy cập vào website sanforex.info, bạn đã đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện này trước khi sử dụng trang thông tin điện tử này.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, bạn sẽ không được truy cập hay sử dụng trang thông tin điện tử này.

Chúng tôi có thể điều chỉnh các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo cho Quý khách hay đưa ra bất kỳ lý do gì, thông qua việc đăng tải bản cập nhật của Điều Khoản Sử Dụng trên trang thông tin điện tử này. Đề nghị Quý khách truy cập vào mục này thường xuyên để kiểm tra sự thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng. Trong trường hợp có thay đổi, Quý khách phải tuân thủ với điều khoản đã cập nhật. Nếu Quý khách không đồng ý với nội dung thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng, Quý khách phải ngay lập tức ngừng việc sử dụng trang điện tử này.

2. THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN: –
Website Sanforex với mục đích chính loà chia sẻ kiến thức về forex. Nên Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

3. QUYỀN PHÁP LÝ:

 Chúng tôi đã đăng ký quyền sở hữu toàn bộ nội dung của website này với các cơ quan chức năng có liên quan. Tất cả nội dung được thể hiện trên website này được bảo vệ bởi luật bản quyền từ chính Google.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi dựa trên các điều khoản về luật sở hữu trí tuệ để khiếu nại, thưa kiện những vi phạm nêu trên.