Chính sách bảo mật

Sanforex hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập website Sanforex.com. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát. 

Với Chính sách bảo mật thông tin sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử sụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của người dùng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.

Chính sách này được áp dụng khi người dùng truy cập website Sanforex.com tức là người dùng đồng ý với các điều khoản mà Sanforex quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:

  • Giải đáp thắc mắc cho bạn đọc
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.
  • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.
  • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng, để đem lại lợi ích tối đa cho bạn đọc. Sanforex nỗ lực đảm bảo thông tin bạn đọc luôn được giữ bí mật.

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Sanforex. Và Sanforex không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Chính sách Cookies

Khi bạn chấp nhận cookies, khi truy cập vào sanforex.info, chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự khác như mô tả trong Chính Sách này. Trong tương lai nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookies, bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookies hoặc tắt chức năng này hoàn toàn.

Mặc dù hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookies, bạn có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt của mình (thường được tìm thấy trong danh mục Công cụ hoặc Tùy chọn trên trình duyệt của bạn). Bạn cũng có thể xóa cookies khỏi thiết bị của mình bất kỳ lúc nào.